Reagimi i një zëvendësimi të vetëm - Faqja 1

Reagimi në të cilin një element zëvendëson një element të ngjashëm në një përbërës - Përditësuar më 2022

Përcaktim

A + BC → AC + B

Elementi A është një metal në këtë reagim të përgjithshëm dhe zëvendëson elementin B, një metal në përbërje gjithashtu. Nëse elementi zëvendësues është një jo-metal, ai duhet të zëvendësojë një jo-metal tjetër në një përbërje, dhe ai bëhet ekuacioni i përgjithshëm.

Shumë metale reagojnë lehtësisht me acide, dhe një nga produktet e reagimit kur veprojnë kështu është gazi i hidrogjenit. Zinku reagon ndaj klorurit ujor dhe hidrogjenit ujor me acid klorhidrik (shih figurën më poshtë).


Thyerja e lajmeve

Informacion interesant Vetëm pak njerëz e dinë


Reklamat e formës së të ardhurave na ndihmojnë të mbajmë përmbajtjen me cilësinë më të lartë pse duhet të vendosim reklama? : D

Unë nuk dua të mbështes faqen e internetit (mbyll) - :(