Reagimi i zëvendësimit të dyfishtë - Faqja 1

Reagimi në të cilin jonet pozitive dhe negative të dy përbërjeve jonike shkëmbejnë vendet për të formuar dy përbërje të reja. - Përditësuar më 2022

Përcaktim

AB + CD → AD + CB

A dhe C janë katione me ngarkesë pozitive në këtë reaksion, ndërsa B dhe D janë anione me ngarkesë negative. Reaksionet e zëvendësimit të dyfishtë zakonisht ndodhin në tretësirë ​​ujore midis përbërjeve. Për të shkaktuar një reagim, një nga produktet është zakonisht një precipitat i ngurtë, një gaz ose një përbërje molekulare si uji.

Një precipitat formohet në një reagim të zëvendësimit të dyfishtë kur kationet nga një reagues bashkohen për të formuar një përbërje jonike të patretshme me anionet nga reaguesi tjetër. Reagimi i mëposhtëm ndodh kur treten ujrat e jodurit kaliumit dhe nitratit të plumbit (II) të përzihen.


Thyerja e lajmeve

Informacion interesant Vetëm pak njerëz e dinë


Reklamat e formës së të ardhurave na ndihmojnë të mbajmë përmbajtjen me cilësinë më të lartë pse duhet të vendosim reklama? : D

Unë nuk dua të mbështes faqen e internetit (mbyll) - :(