Fjalori i substancave kimike

E thjeshtë për motorët e fuqishëm të kërkimit kimik


Lajme Vetëm 5% e POPULLSIS do ta dinin

reklamë
Grup 1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Metalet alkali Metalet alkaline të tokës Ptiktogenët Kalkogjene Halogjene Gaze fisnike
Periudhë

1

Hidrogjen1Hâ € <1.008 Helium2Heâ € <4.0026
2 Litium3Liâ € <6.94 Berilium4Beâ € <9.0122 Bor5Bâ € <10.81 Karbon6Câ € <12.011 Azotit7Nâ € <14.007 Oksigjen8Oâ € <15.999 Fluori9Fâ € <18.998 Neoni10Neâ € <20.180
3 Natriumi11Naâ € <22.990 Magnez12Mgâ € <24.305 Alumini13Alâ € <26.982 Silic14Siâ € <28.085 Fosfor15Pâ € <30.974 Squfur16Sâ € <32.06 Klori17Clâ € <35.45 argon18Arâ € <39.948
4 Kalium19Kâ € <39.098 Kalcium20Caâ € <40.078 Skandium21Scâ € <44.956 Titani22Tiâ € <47.867 Vanadium23Vâ € <50.942 Krom24Crâ € <51.996 Mangani25Mnâ € <54.938 Hekur26Feâ € <55.845 Kobalt27Coâ € <58.933 Nikel28Niâ € <58.693 Bakër29Cuâ € <63.546 zink30Znâ € <65.38 galium31Gaâ € <69.723 Germanium32Geâ € <72.630 arsenik33Asâ € <74.922 Selen34Seâ € <78.971 Bromine35Brâ € <79.904 Krypton36Krâ € <83.798
5 Rubidium37Rbâ € <85.468 Strontium38Srâ € <87.62 Tritri39Yâ € <88.906 Zirkoni40Zrâ € <91.224 Niobium41Nbâ € <92.906 Molibden42Moâ € <95.95 Teknecium43Tc[98] Ruteni44Ruâ € <101.07 Rodium45Rhâ € <102.91 Palladium46Pdâ € <106.42 Ngjyrë argjendi47Agâ € <107.87 Kadmium48Cdâ € <112.41 indium49Inâ € <114.82 kallaj50Snâ € <118.71 Antimon51Sbâ € <121.76 Telurium52Teâ € <127.60 Jod53Iâ € <126.90 ksenon54Xeâ € <131.29
6 Cezium55Csâ € <132.91 Barium56Baâ € <137.33 Lantanum57Laâ € <138.91 1 yll Hafnium72Hfâ € <178.49 Tantal73Taâ € <180.95 Tungsten74Wâ € <183.84 Renium75Reâ € <186.21 Osmium76Osâ € <190.23 Iridiumin77Irâ € <192.22 Platinum78Ptâ € <195.08 Gold79Auâ € <196.97 Merkuri80Hgâ € <200.59 talium81Tlâ € <204.38 Shpie82Pbâ € <207.2 Bismuth83Biâ € <208.98 Polonium84Po[209] Astatine85At[210] Radon86Rn[222]
7 Francium87Fr[223] Radium88Ra[226] Aktinium89Ac[227] 1 yll Rutherfordium104Rf[267] Dubnium105Db[268] Seaborgium106Sg[269] Bohrium107Bh[270] Hasium108Hs[270] Meitneri109Mt[278] Darmstadtium110Ds[281] Roentgenium111Rg[282] Kopernicium112Cn[285] Nihonium113Nh[286] Flerovium114Fl[289] Moskovium115Mc[290] Livermorium116Lv[293] Tenesi117Ts[294] Oganesson118Og[294]
1 yll cerium58Ceâ € <140.12 Praseodymium59Prâ € <140.91 Neodymium60Ndâ € <144.24 Prometium61Pm[145] Samarium62Smâ € <150.36 Europium63Euâ € <151.96 Gadolinium64Gdâ € <157.25 Terbium65Tbâ € <158.93 Disprosium66Dyâ € <162.50 Holmium67Hoâ € <164.93 Erbium68Erâ € <167.26 Tuliumi69Tmâ € <168.93 Ytterbium70Ybâ € <173.05 Lutetium71Luâ € <174.97  
1 yll Torium90Thâ € <232.04 Protaktinium91Paâ € <231.04 Uraniumi92Uâ € <238.03 Neptunium93Np[237] Plutonium94Pu[244] Amerikium95Am[243] Kurium96Cm[247] Berkelium97Bk[247] Kalifornium98Cf[251] Ajnshtajni99Es[252] Fermium100Fm[257] Mendeleviumi101Md[258] Nobelium102jo[259] Lawrencium103Lr[266]

Thyerja e lajmeve

Informacion interesant Vetëm pak njerëz e dinë


Reklamat e formës së të ardhurave na ndihmojnë të mbajmë përmbajtjen me cilësinë më të lartë pse duhet të vendosim reklama? : D

Unë nuk dua të mbështes faqen e internetit (mbyll) - :(