reklamë

Reaksionet kimike nuk ka (monoksid azoti) si substancë produkti

Ekuacionet kimike të balancuara me produkte përmbajnë NR

Lajme Vetëm 5% e POPULLSIS do ta dinin

reklamë

10 reaksionet kimike kryesore (ekuacioni i balancuar) që kanë NO si substancë produkti, të renditur sipas vëllimit të kërkimit

Më poshtë janë të gjitha ekuacionet që janë kërkuar më shumë nga përdoruesit e sistemit tonë. I gjithë ekuacioni është i balancuar, ju lutemi klikoni në secilin për të parë detaje të mëtejshme.

N2 + O2 → 2 JO H2O + 3 JO2 H 2HNO3 + NO 3FEO + 10HNO3 → 5 orë2O + NO + 3Fe (JO3)3 Cr + 3 HCl + HNO3 → 2 orë2O + NO + CrCl3 3 FeCl2 + 4HNO3 → 2 orë2O + NO + Fe (JO)3)3 + 2 FeCl3 3Cu + 4H2SO4 + 2 NaNO3 → 4 orë2O + Na2SO4 + 2 JO + 3 CuSO4 N2O3 → JO + NO2 3HNO2 . H2O + HNO3 + 3 JO 2HNO3 + S → H2SO4 + 2 JO 28HNO3 + 3 Fe3O4 → 14 orë2O + NO + 9Fe (JO3)3

Top 10 reaksionet kimike të balancuara Kombinimi që ka NO si substancë produkt

Ne nuk mundëm të gjenim asnjë ekuacion kimik të kategorizuar si reaksion i kombinuar dhe gjithashtu ka NO (monoksid azoti) si substanca produktTop 10 reaksioni kimik i balancuar i zbërthimit që ka NO si substancë produkt

Ne nuk mundëm të gjenim asnjë ekuacion kimik të kategorizuar si reaksion zbërthimi dhe gjithashtu ka NO (monoksid azoti) si substanca produktTop 10 reaksionet kimike të balancuara oksido-reduktuese që kanë NO si substancë produkt

N2 + O2 → 2 JO H2O + 3 JO2 H 2HNO3 + NO 3FEO + 10HNO3 → 5 orë2O + NO + 3Fe (JO3)3 3 FeCl2 + 4HNO3 → 2 orë2O + NO + Fe (JO)3)3 + 2 FeCl3 N2O3 → JO + NO2 3HNO2 . H2O + HNO3 + 3 JO 2HNO3 + S → H2SO4 + 2 JO 28HNO3 + 3 Fe3O4 → 14 orë2O + NO + 9Fe (JO3)3 6 HCl + 2HNO3 → 3Cl2 + 4H2O + 2 JO 2H2O + 5HNO3 + 3P → 5 JO + 3H3PO4

Ne gjetëm të paktën 11 reaksione kimike të balancuara që kanë NO (monoksid azoti) si substanca produktTop 10 reaksionet kimike të balancuara me një zëvendësim që ka NO si substancë produkti

Ne nuk mundëm të gjenim asnjë ekuacion kimik të kategorizuar si reaksion me një zëvendësim dhe gjithashtu ka NO (monoksid azoti) si substanca produktTop 10 kimikatet e balancuara Reaksioni i dyfishtë zëvendësues që ka NO si substancë produkti

80HNO3 + 31Zn → 40H2O + NO + NO2 + 6N2O + 31Zn (JO3)2 52Al + 192HNO3 → 96 orë2O + 9N2 + 6 JO + 6N2O + 52Al (JO3)3

Ne gjetëm të paktën 2 reaksione kimike të balancuara që kanë NO (monoksid azoti) si substanca produkt

reklamë

Thyerja e lajmeve

Informacion interesant Vetëm pak njerëz e dinë


Reklamat e formës së të ardhurave na ndihmojnë të mbajmë përmbajtjen me cilësinë më të lartë pse duhet të vendosim reklama? : D

Unë nuk dua të mbështes faqen e internetit (mbyll) - :(