Orbitalet atomike dhe molekulare elektronike | Azhurnoni 2022

Shpërndarja e elektroneve të një atomi ose molekule


Lajme Vetëm 5% e POPULLSIS do ta dinin

reklamë
 # Akomike Konfigurimet elektronike
1 hidrogjen 1s1
2 Helium 1s2
3 Litium [Ai] 2s1
4 berilium [Ai] 2s2
5 Bor [Ai] 2s22p1
6 Karbon [Ai] 2s22p2
7 Azot [Ai] 2s22p3
8 Oksigjen [Ai] 2s22p4
9 fluor [Ai] 2s22p5
10 Neoni [Ai] 2s22p6
11 Sodium [Ne] 3s1
12 Magnez [Ne] 3s2
13 Alumin [Ne] 3s23p1
14 silic [Ne] 3s23p2
15 Fosfor [Ne] 3s23p3
16 Squfur [Ne] 3s23p4
17 klor [Ne] 3s23p5
18 argon [Ne] 3s23p6
19 Kalium [Ar] 4s1
20 kalcium [Ar] 4s2
21 skandium [Ar] 3d14s2
22 titan [Ar] 3d24s2
23 Vanadium [Ar] 3d34s2
24 Kromi [Ar] 3d54s1
25 Mangan [Ar] 3d54s2
26 Hekur [Ar] 3d64s2
27 Kobalt [Ar] 3d74s2
28 Nikel [Ar] 3d84s2
29 Bakër [Ar] 3d104s1
30 zink [Ar] 3d104s2
31 galium [Ar] 3d104s24p1
32 Germanium [Ar] 3d104s24p2
33 arsenik [Ar] 3d104s24p3
34 Selen [Ar] 3d104s24p4
35 Bromine [Ar] 3d104s24p5
36 Kripton [Ar] 3d104s24p6
37 Rubidiumi [Kr] 5s1
38 Stroncium [Kr] 5s2
39 Tritri [Kr] 4d15s2
40 zirconium [Kr] 4d25s2
41 niob [Kr] 4d45s1
42 Molibden [Kr] 4d55s1
43 Teknecium [Kr] 4d55s2
44 ruten [Kr] 4d75s1
45 rodium [Kr] 4d85s1
46 paladium [Kr] 4d10
47 Ngjyrë argjendi [Kr] 4d105s1
48 kadmium [Kr] 4d105s2
49 indium [Kr] 4d105s25p1
50 kallaj [Kr] 4d105s25p2
51 antinom [Kr] 4d105s25p3
52 telur [Kr] 4d105s25p4
53 Jod [Kr] 4d105s25p5
54 ksenon [Kr] 4d105s25p6
55 cezium [Xe] 6s1
56 barium [Xe] 6s2
57 Lantanum [Xe] 5d16s2
58 cerium [Xe] 4f15d16s2
59 Praseodymium [Xe] 4f36s2
60 Neodymium [Xe] 4f46s2
61 Prometium [Xe] 4f56s2
62 samarium [Xe] 4f66s2
63 Europium [Xe] 4f76s2
64 Gadolinium [Xe] 4f75d16s2
65 Terbiumi [Xe] 4f96s2
66 Disprosium [Xe] 4f106s2
67 Holmium [Xe] 4f116s2
68 Erbium [Xe] 4f126s2
69 Tuliumi [Xe] 4f136s2
70 Yterbium [Xe] 4f146s2
71 Lutetium [Xe] 4f145d16s2
72 Hafnium [Xe] 4f145d26s2
73 tantal [Xe] 4f145d36s2
74 tungsten [Xe] 4f145d46s2
75 renium [Xe] 4f145d56s2
76 osmium [Xe] 4f145d66s2
77 Iridiumin [Xe] 4f145d76s2
78 Platin [Xe] 4f145d96s1
79 Gold [Xe] 4f145d106s1
80 Merkur [Xe] 4f145d106s2
81 talium [Xe] 4f145d106s26p1
82 Shpie [Xe] 4f145d106s26p2
83 bismut [Xe] 4f145d106s26p3
84 Poloniumi [Xe] 4f145d106s26p4
85 Astatina [Xe] 4f145d106s26p5
86 Radon [Xe] 4f145d106s26p6
87 Francium [Rn] 7s1
88 radium [Rn] 7s2
89 aktinium [Rn] 6d17s2
90 torium [Rn] 6d27s2
91 Protaktinium [Rn] 5f26d17s2
92 Uraniumi [Rn] 5f36d17s2
93 Neptunium [Rn] 5f46d17s2
94 plutonium [Rn] 5f67s2
95 Amerikium [Rn] 5f77s2
96 Kurium [Rn] 5f76d17s2
97 Berkelium [Rn] 5f97s2
98 Kalifornium [Rn] 5f107s2
99 Einsteinium [Rn] 5f117s2
100 fermium [Rn] 5f127s2
101 Mendeleviumi [Rn] 5f137s2
102 Nobelium [Rn] 5f147s2
103 Lawrencium [Rn] 5f147s27p1
104 Rutherfordium [Rn] 5f146d27s2
105 Dubnium * [Rn] 5f146d37s2
106 Seaborgium * [Rn] 5f146d47s2
107 Bohrium * [Rn] 5f146d57s2
108 Hasium * [Rn] 5f146d67s2
109 Meitneri * [Rn] 5f146d77s2
110 Darmstadtiumi * [Rn] 5f146d97s1
111 Roentgenium * [Rn] 5f146d107s1
112 Kopernium * [Rn] 5f146d107s2
113 Nihoniumi * [Rn] 5f146d107s27p1
114 Flerovium * [Rn] 5f146d107s27p2
115 Moskovium * [Rn] 5f146d107s27p3
116 livermorium * [Rn] 5f146d107s27p4
117 Tenesi * [Rn] 5f146d107s27p5
118 Oganesson * [Rn] 5f146d107s27p6

Përcaktim

Konfigurimet elektronike përshkruajnë çdo elektron si lëviz në mënyrë të pavarur në një orbitale, në një fushë mesatare të krijuar nga të gjithë orbitalet e tjera

Orbitalet molekulare

1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p

reklamë

Rregullat
Thyerja e lajmeve

Informacion interesant Vetëm pak njerëz e dinë


Reklamat e formës së të ardhurave na ndihmojnë të mbajmë përmbajtjen me cilësinë më të lartë pse duhet të vendosim reklama? : D

Unë nuk dua të mbështes faqen e internetit (mbyll) - :(